Λέκτορας μαιευτικής γυναικολογίας στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.