Η Αθηνά Κοτζάμπαση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στο Νομικό Τμήμα  του ΑΠΘ  και έλαβε το 1978 το πτυχίο της Νομικής και το Δίπλωμα του Μεταπτυχιακού Τμήματος του ίδιου τμήματος το 1982, με βαθμό «άριστα».

Διορίστηκε το 1979 ως επιστημονική συνεργάτις στο Σπουδαστήριο του Αστικού Δικαίου. Έλαβε εκπαιδευτική άδεια για σπουδές στην Γερμανία στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ε.Jayme (1983-1984) και αργότερα για το Πανεπιστήμιο του Freiburg (1996) υπό την επίβλεψη του καθηγητή Rainer Frank. Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Νομικής του Τμήματος Νομικής-ΑΠΘ το 1991 και, στη συνέχεια,  το 1994 διορίστηκε Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής με ειδίκευση το Αστικό Δίκαιο. Εκλέχτηκε το 2002 Επίκουρη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, το 2008 Αν. Καθηγήτρια και το 2013 Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου πρώτης βαθμίδας στη Νομική Σχολή- ΑΠΘ.

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως της  Ένωσης Αστικολόγων (ΕΝΑΣ), της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ), του Ομίλου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής (ΟΙΔΒ) και της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου  (ΕΟΔ) καθώς και της Διεθνούς Ένωσης του Οικογενειακού Δικαίου (International Society of Family Law).

Το συγγραφικό έργο της περιλαμβάνει συνολικά 9 βιβλία (τέσσερις μονογραφίες, τρεις εκτεταμένες μελέτες, ένα βιβλίο με συλλογή άρθρων, ένα συλλογικό διδακτικό βοήθημα, ένα διδακτικό εγχειρίδιο) και τουλάχιστον 30 αυτοτελή άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, αρκετά σχόλια σε δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις  και πολλές παρεμβάσεις δημοσιευμένες σε Συνέδρια.