ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ι. ΠΑΠΠΑ

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Η Καλλιόπη Παππά είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε την ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και την Διδακτορική Διατριβή (PhD)  στην Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης). Στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε ως Visiting Clinician στην Mayo Clinic, Rochester, Μinnesota, U.S.A. και ως Fellow in Oncology στο UCLA-Harbor, California, U.S.A. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε ως Research Fellow στο Εργαστήριο Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. και το 2008 εκλέχθηκε Λέκτορας Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

 

Σήμερα εργάζεται ως Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας, στην Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. στο Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα και είναι υπεύθυνη του Τμήματος Κολποσκόπησης-Παθολογίας Τραχήλου και Εφαρμογών Laser, της Πτέρυγας Γυναικολογικών Περιστατικών Λούρου, του Ιατρείου Κυήσεων που επιπλέκονται από μεταβολικές διαταραχές και του Εργαστηρίου Μελέτης Μεταβολισμού της Κύησης και Ελέγχου Μεταβολικών Διαταραχών των Επιπλεγμένων Κυήσεων του Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα.

 

Παράλληλα ασκεί το ερευνητικό της έργο ως Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, στο Εργαστήριο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Το ερευνητικό ενδιαφέρον της εστιάζεται στην διερεύνηση των μηχανισμών καρκινογένεσης του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, των μηχανισμών ανάπτυξης του διαβήτη της κύησης και τη βιολογία των εμβρυϊκών και μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων που προέρχονται από τους εμβρυϊκούς ιστούς και το αμνιακό υγρό. Η ερευνητική της δραστηριότητα μέσα από τις νεότερες τεχνολογίες υψηλής απόδοσης πέρα από την κατανόηση της ανάπτυξης των νοσολογικών αυτών οντοτήτων, έχει σαν στόχο την ανάδειξη βιοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στην έγκαιρη διάγνωση και την εξατομικευμένη θεραπεία, συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στο μοντέλο της Ιατρικής Ακριβείας. Στα πλαίσια της ερευνητικής αλλά και της διδακτικής της δραστηριότητας δημιούργησε και ηγείται της Ομάδας για την Υγεία των Γυναικών στο Εργαστήριο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, ενώ για τον ίδιο σκοπό δημιούργησε και είναι Διευθύντρια του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο Μεταφραστική Έρευνα στην Υγεία των Γυναικών (MSc in Translational Research in Women’s Health) σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α., το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur. Η Κ. Παππά, έχει ηγηθεί ως Principal Investigator επιτυχώς σε αριθμό χρηματοδοτούμενων ανταγωνιστικών Ερευνητικών Προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και από το Εξωτερικό, ενώ παράλληλα συμμετέχει  σε αριθμό αντίστοιχων Ερευνητικών Προγραμμάτων ως συν-ερευνήτρια.

 

Η Κ. Παππά είναι μέλος σε αριθμό Επιστημονικών Εταιρειών, διετέλεσε Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας, Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την πρόληψη λοιμώξεων στην έγκυο και το νεογνό, Μέλος Ομάδας Εργασίας της Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας για τη σύνταξη Κατευθυντηρίων Οδηγιών, Εμπειρογνώμονας στη διαδικασία διαβούλευσης για τη διαμόρφωση υποδείγματος για ένα Εθνικό Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Τακτικό Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής της Έρευνας της Ε.Α.Ι.Υ.Α, Πραγματογνώμονας του Πταισματοδικείου Αθηνών από το 2018, Τακτικό Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα από το 2021 και Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα από το 2022.

 

Έχει λάβει ένα σημαντικό αριθμό Διεθνών και Εθνικών Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων, έχει διατελέσει σε μεγάλο αριθμό Συνεδρίων και Επιστημονικών Συναντήσεων ως Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής και Συντονίστρια, έχει δώσει αριθμό διαλέξεων και εισηγήσεων σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, συμμετέχει στην Συντακτική Επιτροπή σε δύο Επιστημονικά Ξενόγλωσσα Περιοδικά, έχει συγγράψει αριθμό κεφαλαίων σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συγγράμματα και έχει επιμεληθεί την έκδοση δύο ελληνικών συγγραμμάτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας (ISBN 9789963258949 και ISBN 9789963258703). Είναι συγγραφέας 53 ερευνητικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά με κριτές (peer reviewed) τα οποία έχουν λάβει 3,926 βιβλιογραφικές αναφορές και δείκτη h=27.

 

Για το λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα πατήστε εδώ