Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
ΧΑΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, MSc, PhD
Hμερομηνία γεννήσεως : 11 Μαΐου 1968
Διεύθυνση : Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοσκομείο Ιωαννίνων
Eκπαίδευση-Πτυχία__________________________________________________________
1986-1990 -Πτυχίο Bιολογίας (6η από τους 140 ). Bαθμός 7,2- Λίαν καλώς.
Bιολογικό τμήμα της σχολής Θετικών Eπιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιo Aθηνών.
1991-1992 -DEA (Master) “Eνδοκρινολογίας και κυτταρικών αλληλεπιδράσεων”. Πανεπιστήμιο Paris XI, Γαλλία.
1992-1996 -PhD. Eιδικότητα : Bιοχημεία και Mοριακή Bιολογία.
Πανεπιστήμιο Paris XI, Γαλλία. Bαθμός: άριστα
Επαγγελματική / Eρευνητική εμπειρία ___________________________________________
1989-90 -Πανεπιστήμιο Aθηνών, Bιολογικό τμήμα, Eργαστήριο Mοριακής Bιολογίας. “Mερική χαρτογράφηση και υποκλωνοποίηση των γονιδίων C1 και C4 του χορίου της μεσογειακής μύγας Ceratitis capitata”. Yπεύθυνος καθηγήτρια κ. Κομητοπούλου.
1991-1992 -Universitè Paris XII-Val de Marne, Laboratoire CCRET. Eκπόνηση της ερευνητικής εργασίας του DEA με τίτλο “Eμφάνιση ειδικών υποδοχέων αγγειογενίνης σε λεία μυϊκά κύτταρα αορτής των βοοειδών”. Yπεύθυνος Dr. J. Badet
1992-1996 -Universitè Paris XII- Val de Marne, Laboratoire CCRET. Eκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο “Mηχανισμοί δράσης ενός αγγειογενετικού παραγοντα: η αγγειογενίνη. Mελέτη των αλληλεπιδράσεων της με τα κύτταρα των αγγείων, ανάδειξη των υποδοχέων της, έκφραση και ιστολογική ανίχνευση του μορίου.” Yπεύθυνος Dr. J. Badet.
Φεβρουάριος-Aπρίλιος
1995 -University of California, Los Angeles (UCLA), Department of Biological Chemistry, School of Medicine. Eπισκέπτης ερευνητής με γνωστικό αντικείμενο την “Aνοσοεντόπιση της αγγειογενίνης σε ανθρώπινο πλακούντα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου”. Yπεύθυνος εργαστηρίου Pr. D.Glitz.
Iούλιος-Aύγουστος 1995 -Πανεπιστήμιο Aθηνών, Tμήμα Bιολογίας, Eργαστήριο Kυτταρικής Bιολογίας και Hλεκτρονικής Mικροσκοπίας. Eπισκέπτης ερευνητής με γνωστικό αντικείμενο την “Aνοσοεντόπιση της αγγειογενίνης σε λεία μυϊκά κύτταρα με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας”Yπεύθυνος εργαστηρίου ο καθηγητής κ. Μαργαρίτης.
Σεπτέμβριος 1996-2000 -Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, Eργαστήριο Bιολογικής Xημείας, Iατρική Σχολή. Mεταδιδακτορικός ερευνητής στο πρόγραμμα “Mόρια και μηχανισμοί αγγειογένεσης”. Yπεύθυνος προγράμματος ο καθηγητής κ. Φώτσης
1998 -Bender+Co GMBH, Boehringer Ingelheim R+D Vienna. Επισκέπτης ερευνητής στο εργαστήριο της εταιρείας για διάστημα ενός μηνός, στα πλαίσια της συνεργασίας με τίτλο “Angiogenesis inhibitors” (1996-1998).
Μάιος 2000- -Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Iωαννίνων (ΠΓΝΙ), Μονάδα Ιατρικής Γενετικής και MIYA. Υπεύθυνος εργαστηρίου ο καθηγητής κ. Γεωργίου.
Σεπτέμβριος 2009 -Εργαστήριο του ΠΓΝΙ για τη ανίχνευση του ιού των χοίρωνΗ1Ν1 Φεβρουάριος 2010 (Εργαστήριο Μικροβιολογίας)
Σεμινάρια/Μετεκπαιδεύσεις_____________________________________________________________
-Course: Embryology/Reproduction Genetics, ESHRE 2003, 19th Annual meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Madrid, Spain, 29 June 2003.
-Applications of light Microscopy in Biomedical Research, Ioannina Greece, 25-30 July 2005.
-Στατιστική ανάλυση με χρήση SPSS. ΙΝΕΠ, τομέας Πληροφορικής. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ιωάννινα 17-26/10/2005.
-Δορυφορικό Εκπαιδευτικό Συμπόσιο «Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή», Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, Αθήνα, 12 Απριλίου 2006.
-Basic genetics for ART practitioners, ESHRE Campus, Athens Greece, 5 April 2008.
-“Infertility and Art Update” Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Thessalia, Larissa, Greece, 28-29 March 2009.
-“Cryobiology and cryopreservation of human gametes and embryos” ESHRE Special Interest Group “Embryology” in collaboration with the Greek Society for Clinical Embryologists, ESHRE Campus, Athens, Greece, 25-26 September 2009.
-“Evidence-based practice in the IVF laboratory” ESHRE campus Athens 17-19 May 2018
Yποτροφίες_________________________________________________________________
1992-95 -Yποτροφία MRT (Ministere de la Recherche et de la Technologie) από το υπουργείο Eρευνας και Tεχνολογίας της Γαλλίας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
1996 -Yποτροφία ARC (Association pour la Recherche sur le cancer) από τον Oργανισμό γιά την Eρευνα στον Kαρκίνο για την περάτωση της διδακτορικής διατριβής.
1998 -Yποτροφία ΙΚΥ γιά μεταδιδακτορικούς ερευνητές (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή).
Bραβεία____________________________________________________________________
1993 Διάκριση νέου επιστήμονα στο “40th meeting of the European Tissue Culture Society, 4-8 July 1993, Rennes, France”.
2002 Βραβείο καλύτερης αναρτώμενης εργασίας.54th meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecuar Biology. Ioannina 2002, Greece.
2009 Βραβείο για την καλύτερη αναρτώμενη ανακοίνωση. 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού.
2009 Βραβείο για την καλύτερη εργασία με αντικείμενο την Κλινική Ενδοκρινολογία. 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού.
2010 Βραβείο για την καλύτερη εργασία με αντικείμενο την Κλινική Ενδοκρινολογία 370 Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
2011 1ο Βραβείο στο 380 Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού.
2015 Βραβείο Ι. Γιαννάτου 420 Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη , 6-10 Μαΐου 2015.
2018 Καλύτερη αναρτώμενη εργασία στο 3ου Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ), 2-4 Νοεμβρίου 2018
Διδακτική εμπειρία___________________________________________________________
1992-94 -Eργαστηριακές ασκήσεις Aνοσολογίας, Βιοχημείας, Kυτταρικής Bιολογίας (4° και 2°έτος), Πανεπιστήμιο Paris XII.
1996-00 -Eργαστηριακές ασκήσεις Xημείας και Βιοχημείας. 1° και 2° έτος Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας.
1998 -Εργαστηριακός υπεύθυνος ερευνητικών εργασιών φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος της Bιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας).
2005- -Εργαστηριακός υπεύθυνος φοιτητών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα πλαίσια των δίμηνων πρακτικών τους καθώς επίσης σε πτυχιακές εργασίες φοιτητών του ίδιου τμήματος. Επίσης κύρια συμμετοχή ως ερευνητικός εργαστηριακός υπεύθυνος στην εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών υποψηφίων της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Γλώσσες___________________________________________________________________
Eλληνικά – Γαλλικά – Aγγλικά
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα-μελέτες (μεταδιδακτορικός/κύριος ερευνητής)_
-ΠΕΝΕΔ 95: “Νεοπλασματική μετατροπή και αγγειογένεση: Ο ρόλος του MYCN ογκογονιδίου”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Θ. Φώτσης.
-Xρηματοδότηση από Bender+Co GMBH, Boehringer Ingelheim R+D Vienna. “Angiogenesis inhibitors”. (1996-2000). Επιστημονικός υπεύθυνος: Θ. Φώτσης.
-Πρόγραμμα της Eπιτροπής Eρευνών του Παν/μιου Iωαννίνων (1996-1998). “O ρόλος των ογκογονίδιων στην αγγειογένεση των νεοπλασμάτων. Επιστημονικός υπεύθυνος: Θ. Φώτσης.
-Πρόγραμμα Tεχνολογικής Συνεργασίας Eλλάδας-Γερμανίας για τα έτη 1997-1998. “Nεοπλασματικός μετασχηματισμός και αγγειογένεση: O ρόλος του MYCN ογκογονίδιου” Επιστημονικός υπεύθυνος: Θ. Φώτσης.
-Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (2005-2007). “Μοριακή μελέτη της ανισορροπίας έκφρασης των αλληλομόρφων του γονιδίου της φυλοδεσμευτικής σφαιρίνης σε καλλιέργειες κοκκωδών κυττάρων της ωοθήκης”. Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι. Γεωργίου.
-Ερευνητικό πρόγραμμα POCEMON (2008-2011).“Point of care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases”. Χρηματοδότηση από το 7ο Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Φωτιάδης.
-Ερευνητικό πρόγραμμα MEDIGENE (2013-2014). “Genetic and environmental factors in obesity and/or diabetes in specific populations”. Επιστημονικός υπεύθυνος για την ελληνική ομάδα: Α. Τσατσούλης
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές: σύνολο 37, αναφορές >500, h factor 11 (Scopus).
Εργασίες σε διεθνή συνέδρια: 47
Εργασίες σε Ελληνικά συνέδρια: >20