Ο Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος του Ελληνικού Κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa), Διευθυντής του ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του ΜΠΣ Βιοηθική – Ιατρική Ηθική του ΑΠΚυ, Μέλος της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 298/15.04.2021), Μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 353/06.05.2021), Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας «Κώστας Στεφανής», και Μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αννόβερο της Γερμανίας και του Νόβι Σαντ της Σερβίας. Έχει δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες στην ελληνική και μια στην αγγλική, και έχει επιμεληθεί την έκδοση δέκα συλλογικών έργων: τριών στην αγγλική, ενός στην σερβική, και έξι στην ελληνική. Περισσότερα από εβδομήντα άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος διαφόρων φιλοσοφικών εταιρειών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, και υπεύθυνος έκδοσης του διεθνούς περιοδικού Φιλοσοφίας Conatus – Journal of Philosophy.

www.protopapadakis.gr

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7502-3117