Είναι Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (1997), LL.M. Eberhard Karls Univ. Tübingen (1998), με Διδακτορικό δίπλωμα Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (2005). Είναι αναπληρωτής καθηγητής Νομικής Σχολής στο Αστικό Δίκαιο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο αφορούν ζητήματα ιδιωτικού δικαίου (κυρίως γενικού αστικού δικαίου), καθώς και μεθοδολογίας και θεωρίας του δικαίου, περιλαμβανομένων ζητημάτων για το φυσικό πρόσωπο και την οικογένεια. Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999.

Γεώργιος Λαδογιάννης (uoa.gr)