Η κ. Αθηνά Κοντογιάννη είναι Λέκτορας Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Στο πλαίσιο των διδακτικών της καθηκόντων, εκτός από τη διδασκαλία του οικογενειακού δικαίου και των θεμάτων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, συντονίζει το Διατομεακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου «Legal Medicine». Επίσης, είναι Δικηγόρος, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων και, από το 2015 έως το 2019, διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου της Ελλάδας, συμβουλευτικού οργάνου του Πρωθυπουργού για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κ. Κοντογιάννη, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ, ολοκλήρωσε με «Άριστα» τη διδακτορική της διατριβή στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα του Αστικού Δικαίου, με θέμα «Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο Αστικό Δίκαιο». Από το ίδιο Πανεπιστήμιο έλαβε και το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών της Σπουδών, επίσης με «Άριστα».

Απασχολήθηκε ως νομική σύμβουλος (ειδική συνεργάτιδα) στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ έχει διατελέσει μέλος σε περισσότερες από 20 νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Λόγω της θητείας της ως Αναπληρώτριας Συνηγόρου Καταναλωτή και διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας (2015-2019) έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο και στον τομέα του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή.