Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Α.Π.Θ. και την Σ.Σ.Α.Σ.. Είναι πτυχιούχος και εκπαιδευτής ACLS (2000) και πτυχιούχος ATLS (2001). Έχει καταλάβει την 1η Ελληνική Θέση In-Service FEBU (2004). Πτυχιούχος FEBU (2007). Αριστούχος Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α. (2007). Μετεκπαιδεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Ενδοουρολογία (2009). Το 2012 εκλέχθηκε ως Λέκτορας επί θητεία στο Ε.Κ.Π.Α. Εκλέχτηκε στην Nominating Committee της SIU το 2019 και είναι ο Εθνικός Αντιπρόσωπος στην SIU από το 2019. Είναι μέλος του Working Group on Metabolic evaluation and Research in stone disease της EULIS της EAU από το 2019 και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Τμήματος Ενδοουρολογίας, Λαπαροσκοπικής &Ουρολογικής Τεχνολογίας της Ε.Ο.Ε. από το 2019. Διατέλεσε Ειδικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε. κατά τα έτη 2019 και 2020 και εκλέχτηκε Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε. για τα έτη 2021 και 2022. Από τον Μάιο του 2021 είναι Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.).  Από τον Ιούνιο του 2019 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας στο Ε.Κ.Π.Α.. Υπηρετεί ως κριτής σε 8 διεθνή περιοδικά. Έχει συγγράψει 91 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά (με 2000 περίπου αναφορές) και 4 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία.