Ιωάννα Συνοδινού-Traeger

Η Ιωάννα (Jan) Συνοδινού-Traeger είναι Καθηγήτρια Γενετικής με >30 έτη εμπειρία στη Μοριακή Γενετική. Από τον Σεπτέμβριο 2019 διατελεί Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής, EKΠA. Το 1982, έλαβε το διδακτορικό της (DPhil) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και μετοίκισε στην Ελλάδα. Από το 1983 έχει εργαστεί σε τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών (παιδιατρικής και γενετικής) στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Έχει >160 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (>4500 παραπομπές, 38 H-INDEX, SCOPUS). Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως εμπειρογνώμων στις αιμοσφαιρινοπάθειες και στη Προεμφυτευτική Γενετική Ανάλυση (ΠΓΑ), και έχει συνεισφέρει σε οδηγίες βέλτιστης πρακτικής και στους δύο τομείς. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων και επιτροπών, συμπεριλαμβανομένης (και) της ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), όπου ήταν μέλος της επιτροπής για ΠΓΑ στην ESHRE (2004-2016, πρόεδρος 2012-2014).