Ο Γεώργιος Α. Πάντος είναι Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Α.Π.Θ.  Έλαβε τον τίτλο διδακτορικής διατριβής στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ενώ έκανε την μετεκπαίδευσή του στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (AZ-VUB) το 1991 και 1992. Έχει συγγράψει 75 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, είναι συν-εκδότης ενός ξενόγλωσσου και 6 Ελληνικών βιβλίων στην ενδοσκοπική χειρουργική και μέλος συντακτικής επιτροπής 3 διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας, μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ESGE), πρόεδρος της ειδικής ομάδας αναπαραγωγικής χειρουργικής της ESGE, ανώτερος εκπρόσωπος και συντονιστής πιστοποίησης αναπαραγωγικής χειρουργικής της Ευρωπαικής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας ((ESHRE)

Website: www.georgepados.gr