Γεώργιος Κ. Λέκκας Καθηγητής Νομική Σχολή – ΕΚΠΑ

Διδάσκει Αστικό Δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου Οικογενειακού Δικαίου, Βιοηθικής) στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισκέπτης Καθηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθικής» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδάκτορας Νομικής του Πανεπιστημίου Paris Descartes (Paris V). Μεταδιδακτορικός υπότροφος του Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Αμβούργο. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μονογραφίες, καθώς και άρθρα, μελέτες, συμβολές σε συλλογικούς τόμους και κατ’ άρθρο ερμηνείες του Αστικού Κώδικα. Εισηγητής σε πολυάριθμα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της συγγένειας στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται οι μελέτες «Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα- Μετά τον ν. 4800/2021», «Συγγένεια και Ιδιωτική Αυτονομία», «Νομοθετικές Προτάσεις για τη Ρύθμιση της Συγγένειας», «Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και Συγγένεια στο Ελληνικό Δίκαιο» -«Το Οικογενειακό Δίκαιο στον 21ο αιώνα – από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές», «Ζητήματα Προθεσμιών στις Δίκες για τη Συγγένεια», «L’équilibre entre le lien biologique et le lien “socio-affectif” en droit hellénique de la filiation», «L’établissement et le renversement de la parenté en droit hellénique», «Η αναψηλάφηση κατόπιν γενετικού ελέγχου της βιολογικής συγγένειας», «Ελεύθερη ένωση και πατρότητα», «Η ηλικία υιοθετούντος και υιοθετουμένου στην υιοθεσία ανηλίκου», «Προθεσμίες και Συγγένεια στον Αστικό Κώδικα», «ΕΔΔΑ «Μαρίνης κατά Ελλάδος» 9/10/2014: Το δικαίωμα του βιολογικού πατέρα να προσβάλει το τεκμήριο καταγωγής από γάμο: θεμελίωση και περιορισμοί». Μέλος του ΔΣ της «Ένωσης Αστικολόγων», Ιδρυτικό Μέλος της της «Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου», Μέλος της «Freunde des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches and internationales Privatrecht e.V.», της «Society of European Contract Law, e.V.». Συνεργάτης του περιοδικού «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου». Έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών επί θεμάτων συνεπιμέλειας, υιοθεσίας, αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου και επιτροπών εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης