Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) με γνωστικό αντικείμενο “Αστικό Δίκαιο”Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2002) και αριστούχος διδάκτωρ (Dr. iur.) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Tübingen (2008). Μεταξύ άλλων διδάσκει δίκαιο της ΙΥΑ στο πλαίσιο του Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και στο ΠΜΣ “Βιοηθική” του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Αλεξανδρούπολη). Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται περισσότερες συμβολές για ζητήματα της ΙΥΑ (κατ’ άρθρον ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, κεφάλαια για την τεχνητή γονιμοποίηση σε διδακτικά συγγράμματα Οικογενειακού Δικαίου, μελέτες σε νομικά περιοδικά κ.ά).

Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πολλές ημερίδες και συνέδρια.