Ανακοίνωση αναφορικά με τη διακίνηση γεννητικού υλικού δοτών/δοτριών

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η διακίνηση γεννητικού υλικού δοτών/ δοτριών εντός της ελληνικής επικράτειας διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 1705/11.08.2022 απόφασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ 5310/14.10.2022). Ως εκ τούτου, ιδιωτικά συμφωνητικά ανάμεσα σε Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ή και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης για τη διακίνηση δειγμάτων γεννητικού υλικού δοτών/δοτριών, που δεν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση της Αρχής, δεν θεωρούνται σύννομα.

 

Εκ του Τμήματος Δικαίου και Βιοηθικής

της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 

Διαβάστε το PDF εδώ