Κάθε Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) οφείλει να έχει πρωτόκολλο, το οποίο θα περιλαμβάνει:

Α) Την τήρηση των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την αποφυγή του κινδύνου μετάδοσης της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 στο προσωπικό και τα ζευγάρια που προσέρχονται στη Μονάδα.

B) Ερωτηματολόγιο διαλογής για λοίμωξη Covid-19 (για το προσωπικό και τα ζευγάρια). Επισυνάπτεται ενδεικτικό ερωτηματολόγιο.

Γ) Ενημέρωση του ζευγαριού για τους κινδύνους της λοίμωξης Covid-19 στη διάρκεια της κύησης και συναίνεση – ενημέρωση για τρόπους μείωσης του κινδύνου λοίμωξης Covid-19  σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Στη δήλωση συναίνεσης θα πρέπει να καταγράφεται αν τα ζευγάρια επιθυμούν να ξεκινήσουν θεραπεία για την υπογονιμότητα (πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, ωοληψία, εμβρυομεταφορά) ή προτιμούν να την αναβάλλουν για επόμενο χρονικό διάστημα. Επισυνάπτεται ενδεικτικό έντυπο ενημέρωσης-συναίνεσης.

Δ) Σε γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα (πχ αναπνευστικού, ήπατος, καρδιάς, νεφρών, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, είναι σε ανοσοκαταστολή  ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση) υπάρχει ισχυρή σύσταση για αναβολή έναρξης θεραπείας  και να υποβληθούν σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Προσωπικό Μονάδας

  1. Θα πρέπει να φορά μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
  2. Σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα (από το ερωτηματολόγιο διαλογής), θα πρέπει να υποβάλλεται σε μοριακό έλεγχο του ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος με RT-PCR.  Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα πρέπει να απευθύνεται στον ΕΟΔΥ.
  3. Συστήνεται να υπάρχει το ελάχιστο δυνατό προσωπικό και να υπάρχει κυκλική εναλλαγή.

 

Ασθενείς

  1. Όλα τα ζευγάρια θα πρέπει να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο διαλογής πριν την επίσκεψη στην μονάδα (τηλεφωνικά ή με email – α) 2 εβδομάδες πριν την έναρξη θεραπείας και β) την παραμονή της έναρξης της θεραπείας). Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και από τους δύο συντρόφους.
  2. Σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα (από το ερωτηματολόγιο διαλογής), θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο του ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος με RT-PCR και οι δύο σύντροφοι.  Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΟΔΥ και να αναβάλλεται ή/και διακόπτεται η θεραπεία.
  3. Ασθενείς που έχουν νοσήσει με λοίμωξη Covid-19 θα πρέπει να προσκομίζουν δύο αρνητικές εξετάσεις RT-PCR του ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος πριν ξεκινήσουν θεραπεία.
  4. Κατά την προσέλευση στη Μονάδα θα πρέπει η γυναίκα να φορά ΜΑΠ / ισχυρή σύσταση να προσέρχεται μόνη της.
  5. Υπάρχει σύσταση για έλεγχο του ρινοφαρυγγικού ή του στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος της γυναίκας με RT-PCR πριν την έναρξη κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης με ή χωρίς ωοθηκική διέγερση.
  6. Κατά τον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης (με ή χωρίς ωοθηκική διέγερση) ο έλεγχος  του ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος της γυναίκας με RT-PCR είναι υποχρεωτικός πριν την τελική πυροδότηση με χοριακή γοναδοτροφίνη (ή ανάλογη ουσία) ή περί την αυτόματη αιχμή LH, εφόσον πρόκειται να ακολουθήσει ωοληψία υπό αναισθησία, ώστε αυτή να ακυρωθεί σε  περίπτωση θετικού αποτελέσματος.
  7. Υπάρχει ισχυρή σύσταση για έλεγχο του ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος της γυναίκας με RT-PCR πριν την εμβρυομεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων, για την αποφυγή έναρξης εγκυμοσύνης σε περίπτωση ασυμπτωματικής ή προσυμπτωματικής λοίμωξης Covid-19.

 

Σχετικά έγγραφα

COVID-19 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Ερωτηματολόγιο διαλογής στην COVID-19
ΕΞΕ – ΚΠ – 9560 – 2020 – Απάντηση στο υπ’αριθμ. πρωτ. 226_29.04.2020 – Έκδοση 1