Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, μετά την ανακοίνωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) σχετικά με την επανεκκίνηση της λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) στις 23-4-20, και επειδή διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοπιστία του ελέγχου των αντισωμάτων IgG και IgM σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος SARS-CoV-2 (όπως προτείνεται από την ESHRE), απέστειλε σχετικό ερώτημα στον ΕΟΔΥ και την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων. Εν μέσω πανδημίας Covid-19, κύριο μέλημα της Αρχής είναι η ασφαλής λειτουργία των ΜΙΥΑ και η ασφάλεια τόσο των υπογόνιμων ζευγαριών όσο και του προσωπικού που απασχολείται στις ΜΙΥΑ.