Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ενημερώθηκε από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους α) της Μ.Ι.Υ.Α. της Γ’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν. Αττικόν και β) ιδιωτικής Μ.Ι.Υ.Α., σχετικά με ωοληψία γυναίκας με θετική εξέταση RT-PCR για SARS-CoV-2, στις 5-9-20, στο Π.Γ.Ν. Αττικόν.  Η γυναίκα παραπέμφθηκε από την ιδιωτική Μ.Ι.Υ.Α. κατόπιν ενημέρωσης του Ε.Ο.Δ.Υ., έχοντας κάνει την τελική ένεση πυροδότησης ωοθυλακιορρηξίας πριν την γνωστοποίηση του αποτελέσματος της εξέτασης RT-PCR. Λόγω του μη αναστρέψιμου της κατάστασης που εντάσσεται στα «εξαιρετικά συμβάντα” επί πανδημίας COVID-19 και με δεδομένο ότι το Π.Γ.Ν. Αττικόν αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς για την λοίμωξη COVID-19, η ωοληψία πραγματοποιήθηκε με εφαρμογή του ειδικού πρωτοκόλλου επεμβάσεων σε ασθενείς με COVID-19.  Έγινε έλεγχος με PCR για SARS-CoV-2  τόσο του σπέρματος όσο και του ωοθυλακικού υγρού (αμφότερα αρνητικά), ακολούθησε εξωσωματική γονιμοποίηση και ολική κρυοσυντήρηση των εμβρύων, τα οποία τοποθετήθηκαν σε ειδικό δοχείο απομόνωσης (καραντίνα).

Με αφορμή το ανωτέρω περιστατικό, η Αρχή τονίζει τις οδηγίες που εξέδωσε στις 7-5-20  και επισημαίνει την απόλυτη ανάγκη εξασφάλισης του αποτελέσματος της εξέτασης RT-PCR για SARS-CoV-2 ΠΡΙΝ την χορήγηση της τελικής πυροδότησης της ωοθυλακιορρηξίας σε προγράμματα ωοθηκικής διέγερσης, ώστε να είναι δυνατή η ακύρωση του κύκλου και να μην δημιουργούνται ανάλογες καταστάσεις.