ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινιστική Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με το επιτρεπτό ή μη της προσφυγής σε ΙΥΑ ζεύγους γυναικών που έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης

 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε στην 18η Συνεδρίαση/25.04.2024 την έκδοση διευκρινιστικής οδηγίας σχετικά με το επιτρεπτό ή μη της προσφυγής σε ΙΥΑ ζεύγους γυναικών που έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης. Ειδικότερα, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ως εξής:

Ζεύγος γυναικών που έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης δύναται να προσφύγει σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η προσφυγή αυτή, ωστόσο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις δεν οδηγεί σε ίδρυση συγγένειας του τέκνου που θα γεννηθεί και με τις δύο συζύγους/συντρόφους, διότι δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στον νόμο. Επομένως, στην πραγματικότητα υποβοηθούμενο πρόσωπο θα είναι η μία εκ των δύο γυναικών, με την οποία θα ιδρυθεί μητρότητα, συναγόμενη από τη γέννηση κατά το άρθρο 1463 ΑΚ. Στην ΙΥΑ θα πρέπει πάντως να συναινέσουν εγγράφως και οι δύο σύζυγοι/σύντροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 1456 ΑΚ.

Οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο πλαίσιο της εκ του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3305/2005 υποχρέωσης ενημέρωσης, η οποία πρέπει, μεταξύ άλλων, να καλύπτει και τις νομικές συνέπειες της εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ, οφείλουν να ενημερώνουν τις συζύγους/συντρόφους ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μέσω της ΙΥΑ δεν επιτυγχάνεται ίδρυση συγγένειας αμφοτέρων με το τέκνο, αλλά μόνο της μιας εξ αυτών (υποβοηθούμενης γυναίκας, που θα κυοφορήσει το τέκνο).

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι στη γυναίκα που θα υποβληθεί στην ΙΥΑ δεν δύναται κατά το ισχύον δίκαιο να μεταφερθεί γονιμοποιημένο ωάριο της συζύγου/συντρόφου της, διότι αυτό θα ήταν αντίθετο στις διατάξεις των άρθρων 1460 και 1455 εδ. 5 ΑΚ, από τον συνδυασμό των οποίων προκύπτει ότι δωρεά γεννητικού υλικού σε γνωστό πρόσωπο είναι επιτρεπτή μόνο μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή.

 

 


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε το PDF εδώ