Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο των δοτών και δοτριών γεννητικού υλικού.

Σε συνέχεια των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 1207/06.04.2023 (ΦΕΚ 2632/Β/21.04.2023) αποφάσεως της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο των δοτών και δοτριών γεννητικού υλικού, σας κοινοποιούμε το ερωτηματολόγιο που οφείλουν να συμπληρώνουν όλοι οι δότες/δότριες πριν τη λήψη του γεννητικού υλικού τους και αφορά την αποκάλυψη πιθανού γενετικού νοσήματος.

 

Διαβάστε το PDF εδώ