Αναθεώρηση πρωτοκόλλων Μ.Ι.Υ.Α. για τη διαδικασία ελέγχου για τον ιό SARS COVID-19

 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.04.2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β/29.04.23) εξέδωσε στις 24-05-2023 σχετική ανακοίνωση, ως ακολούθως:
Κατά τον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης (με η χωρίς ωοθηκική διέγερση) διενεργείται έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοιού COVID-19 (rapid test) α) πριν την τελική πυροδότηση με χοριακή γοναδοτροφίνη (ή ανάλογη ουσία) ή περί την αυτόματη αιχμή LH β) έως 24 ώρες πριν την ωοληψία, ώστε η ωοληψία να ακυρωθεί σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.

Λόγω έξαρσης του SARS COV-2 μετά περίοδο ύφεσης και της εμφάνισης μίας υποπαραλλαγής, πιο μεταδοτικής, καθώς και άλλων ιών (γρίπη, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV) παράλληλα με όλα τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας προτείνεται όπως διενεργούνται τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοιού COVID-19 ως ακολούθως:

ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ

Σε περίπτωση θεραπείας με σπερματέγχυση η σύζυγος υποβάλλεται 24 ώρες πριν σε covid test (rapid test)

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες

ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ

Σε προετοιμασία για εμβρυομεταφορά από κρυοσυντηρημένο γεννητικό υλικό, η σύζυγος θα υποβάλλεται 24 ώρες πριν την εμβρυομεταφορά σε covid test

Για τους συζύγους που εισέρχονται σε Μ.Ι.Υ.Α. για λήψη σπέρματος θα διενεργείται rapid test για COVID-19 24 ώρες πριν.

 


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε το PDF εδώ