ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σχετικά με το γεννητικό υλικό, προερχόμενο από τη ΜΙΥΑ και ΤΚ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος»

 

Με την υπ’ αριθμ. 3453/2023 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ 5466/Β/14.09.2023) ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία της ΜΙΥΑ με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ» και η διαφύλαξη του γεννητικού υλικού που υπήρχε στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, ανετέθη προσωρινά στο Νοσοκομείο Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος».
Με την υπ’ αριθμ. 1884/04.04.2024 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανεστάλη πλέον οριστικά η άδεια λειτουργία της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Παρακαλούνται όσοι έχουν κρυοσυντηρημένο γεννητικό υλικό (γαμέτες και γονιμοποιημένα ωάρια) να επικοινωνήσουν άμεσα με το Νοσοκομείο Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος», προκειμένου να παραλάβουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2024 το γεννητικό υλικό που τους ανήκει, δεδομένου ότι το Εμβρυακό Κέντρο στο Νοσοκομείο Χανίων θα πάψει, σε εύλογο χρόνο, να λειτουργεί.

 


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε το PDF εδώ