Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην 31η Συνεδρίαση στις 11.08.2022, αποφάσισε την έκδοση οδηγίας σχετικά με την χορήγηση άδειας Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου Ανευπλοειδιών (PGT-A) λόγω προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την χορήγηση άδειας Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου Ανευπλοειδιών (PGT-A) λόγω προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας

Στα αιτήματα που αφορούν συγκεκριμένα την διενέργεια Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου Ανευπλοειδιών (PGT-A) λόγω προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας, θα πρέπει στο εξής να διευκρινίζεται με ιατρικό σημείωμα από τον θεράποντα ιατρό:

1. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ωάρια του υποβοηθούμενου προσώπου που αιτείται της άδειας για PGT-A.

2. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ωάρια δότριας, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι πληρούνται τα εκ του νόμου κριτήρια για χορήγηση αδείας, θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για ωάρια από την ίδια δότρια ή εάν έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες δότριες, θα πρέπει να γνωστοποιείται η ηλικία της δότριας και να αναφέρεται εάν η άδεια θα αφορά κρυοσυντηρημένα έμβρυα από την εν λόγω δότρια ή φρέσκο κύκλο.