Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα χρήσιμο γλωσσάρι των σημαντικότερων όρων σε σχέση με την υποβοηθούμενη. αναπαραγωγή. Επιλέξτε το γράμμα που σας ενδιαφέρει και θα δείτε τους αντίστοιχους όρους και μια απλή εξήγηση για τον κάθε ένα.

AJAX progress indicator
 • TESA (Testicular Sperm Aspiration)
  Η αναρρόφηση σπέρματος από τον όρχι με βελόνα.
 • TESE ( Testicular Sperm Extraction)
  Η τεχνική εξαγωγής σπέρματος από ένα μικρό κομμάτι βιοψίας όρχεως.
 • Αζωοσπερμία
  Η παντελής έλλειψη κινητών ( ζωντανών) σπερματοζωαρίων στο υγρό εκσπερμάτωσης ενός άντρα.
 • Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
  Διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται στην ανάλυση του DNA.
 • Αμνιακό υγρό
  Tο υγρό που εμπεριέχεται μέσα στον αμνιακό σάκο
 • Άμνιο
  Η εσωτερική μεμβράνη του τοιχώματος της μήτρας που σχηματίζει τον αμνιακό σάκο μέσα στον οποίο το έμβρυο αναπτύσσεται.
 • Αμνιοκέντηση
  Διαδικασία η οποία πραγματοποιείται μεταξύ 16 και 20 εβδομάδων συνήθως, κατά την οποία γίνεται λήψη υγρού από τον αμνιακό σάκο μέσα στον οποίο το έμβρυο αναπτύσσεται. Το υγρό αυτό (αμνιακό) καθώς και τα εμβρυικά κύτταρα που περιέχονται σε αυτό στέλνονται προς ανάλυση προκειμένου να ανιχνευθούν(...)
 • Αμπούλες
  Μικρά γυάλινα φιαλίδια, τα οποία συνήθως περιέχουν τα φάρμακα γονιμότητας.
 • Ανθρώπινη εμμηνοπαυσιακή γοναδοτροπίνη (HMG)
  Ορμόνη η οποία χρησιμοποιείται στην διέγερση ωοθηκών προς παραγωγή ωοθυλακίων. Προέρχεται από ούρα εμμηνοπαυσιακών γυναικών και περιέχει FSH και LH.
 • Ανικανότητα
  Η κατάσταση κατά την οποία ένας άντρας δεν μπορεί να προχωρήσει στην συνουσία ή δεν μπορεί να έχει στύση.
 • Αποβολή
  Η αυτόματη απώλεια μιας κύησης πριν τις 20 εβδομάδες.
 • Αποθήκευση εμβρύων
  Η αποθήκευση ενός ή περισσοτέρων εμβρύων για μελλοντική χρήση με την μέθοδο της κρυοσυντήρησης.
 • Ατελής κύκλος
  Κύκλος θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης ο οποίος ακυρώνεται αφού έχει αρχίσει η διέγερση με φάρμακα, αλλά πριν γίνει η λήψη των ωαρίων.
 • Βιοψία Χοριακής λάχνης (CVS)
  Η τεχνική κατά την οποία γίνεται η λήψη μικρής ποσότητας χοριακής λάχνης από τον πλακούντα με βελόνα βιοψίας για γενετική ανάλυση του εμβρύου. Αυτό συνήθως γίνεται από 11 μέχρι 13+ εβδομάδες κύησης.
 • Βλαστοκύστη
  Το έμβρυο που έχει αναπτυχθεί για 5-6 ημέρες μετά την γονιμοποίηση.
 • Βλαστοκύτταρο
  Το μη διαφοροποιημένο πρώιμο κύτταρο που έχει την δυνατότητα να μετατραπεί (διαφοροποιηθεί ) σε οποιοδήποτε άλλο είδος κυττάρου στο σώμα ενός οργανισμού.
 • Βλαστομερίδιο
  Το κύτταρο που λαμβάνεται (με βιοψία) από ένα έμβρυο στο στάδιο της βλαστοκύστης.
 • Γαμέτης
  Στους άνδρες το σπερματοζωάριο ή στις γυναίκες το ωάριο. Όταν ενωθούν γίνεται η γονιμοποίηση και δημιουργούν το ζυγώτη.
 • Γοναδοτροπίνες
  Οι ορμόνες που παράγονται από την υπόφυση ( FSH, LH) και ευθύνονται για την παραγωγή , ανάπτυξη και ρήξη των ωοθυλακίων.
 • Γονίδιο
  Η κληρονομήσιμη μονάδα που εμπεριέχει μια συγκεκριμένη γενετική πληροφορία . Πρόκειται για μια αλληλουχία βάσεων DNA. Καθένας κληρονομεί δύο αντίγραφα από κάθε γονίδιο.
 • Γονιδίωμα
  Η βασική ομάδα γονιδίων στα χρωμοσώματα κάθε κυττάρου.
 • Γονιμοποίηση
  Η ένωση των γενετικών κυττάρων (γαμετών) σε ένα κύτταρο (το ζυγωτό). Στους ανθρώπους αυτό συμβαίνει όταν ένα σπερματοζωάριο εισχωρεί στο ωάριο.
 • Δεσοξυρυβονουκλεϊκό οξύ (DNA)
  Η χημική ουσία που εμπεριέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν την βιολογική ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών ζωής και των περισσοτέρων ιών. Πρόκειται για το κυρίως συστατικό των χρωμοσωμάτων.
 • Διαδερμική αναρρόφηση σπέρματος από την επιδιδυμίδα (PESA)
  Η τεχνική συλλογής σπέρματος κατά την οποία μια λεπτή βελόνα διαπερνά το δέρμα του όσχεου και αναρροφά σπερματικό υγρό από την περιοχή της επιδιδυμίδας. Αυτό γίνεται μετά από τοπική ή ολική αναισθησία.
 • Διαίρεση (κυτταρική)
  Η διαδικασία κατά την οποία ο ζυγώτης (το κύτταρο που δημιουργήθηκε από την γονιμοποίηση) διαιρείται σε 2 θυγατρικά κύτταρα.
 • Διακολπική αναρρόφηση ωαρίων (ωοληψία)
  Η αναρρόφηση ωοθυλακικού υγρού υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση με μια βελόνα που διαπερνά το ανώτερο κολπικό τοίχωμα.
 • Διαλογή σπέρματος (sperm sorting)
  Ο διαχωρισμός των σπερματοζωαρίων που έχουν Χ χρωμόσωμα από αυτά που έχουν Y χρωμόσωμα πριν την γονιμοποίηση.
 • Διάτρηση ζώνης (Zona drilling)
  Η διάτρηση της διάφανης ζώνης με χημικά μέσα ώστε να διευκολύνει το σπερματοζωάριο να την διαπεράσει.
 • Διάφανη ζώνη (Zona pellucida)
  Μια ζώνη κυττάρων γύρω από το ωάριο, την οποία το σπερματοζωάριο πρέπει να διαπεράσει για γίνει η γονιμοποίηση.
 • Δότης
  Το άτομο που συναινεί στην χρησιμοποίηση των γαμετών ή εμβρύων του για την θεραπεία άλλων ατόμων ή για ερευνητικούς σκοπούς.
 • Δωρεά ωαρίων
  Η διαδικασία κατά την οποία μια γόνιμη γυναίκα δωρίζει τα ωάρια της , είτε για την θεραπεία/γονιμοποίηση μιας άλλης γυναίκας, είτε για ερευνητικούς σκοπούς.
 • Εκκλητική ορμόνη γοναδοτροπινών (GnRH)
  H ορμόνη που εκλύεται από τον υποθάλαμο σε ώσεις και διεγείρει την έκκριση γοναδοτροπινών από την υπόφυση.
 • Έμβρυο
  Το γονιμοποιημένο ωάριο που έχει την δυνατότητα να αναπτυχθεί σε ολοκληρωμένο ζώντα οργανισμό.
 • Εμβρυομεταφορά
  Η μεταφορά ενός ή περισσοτέρων εμβρύων στο σώμα μιας γυναίκας.
 • Έμμηνος (καταμήνιος) κύκλος
  Ο κύκλος, διάρκειας ενός περίπου μηνός, που συμβαίνει στις γυναίκες, κατά τον οποίο εκλύεται ένα ωάριο από την ωοθήκη και η μήτρα προετοιμάζεται να δεχτεί το γονιμοποιημένο ωάριο στην ενδομήτρια κοιλότητα. Αν δεν επιτευχθεί η κύηση, τότε το τοίχωμα της ενδομήτριας κοιλότητας (ενδομήτριο)(...)
 • Εμφύτευση
  Η διαδικασία κατά την οποία ένα έμβρυο εμφυτεύεται (προσκολλάται) στο ενδομήτριο ( εσωτερικό κάλυμμα της μήτρας).
 • Ενδοκολπική καλλιέργεια γαμετών (IVC)
  Η μέθοδος κατά τη οποία το σπέρμα και τα ωάρια από την ωοληψία εκκολάπτονται μέσα σε ένα δοχείο που τοποθετείται στον κόλπο της γυναίκας ώστε να επιτευχθεί η γονιμοποίηση. Προσομοιάζει με τις συνθήκες ενδοσωματικής γονιμοποίησης.
 • Ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπερματοζωαρίων (ICSI)
  Η έγχυση ενός σπερματοζωαρίου μέσα στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου με μια μικροσκοπική ένεση ούτως ώστε να επιτευχθεί η γονιμοποίησή του.
 • Ενδομήτριο
  Η εσωτερική επικάλυψη της κοιλότητας της μήτρας, που παχαίνει σε κάθε κύκλο και αποβάλλεται με την περίοδο αν δεν επιτευχθεί κύηση.
 • Ενδομητρίωση
  Η κατάσταση κατά την οποία το ενδομήτριο (που κανονικά επικαλύπτει το εσωτερικό της μήτρας ) αναπτύσσεται και σε περιοχές εκτός της μήτρας. Μπορεί να δημιουργήσει κύστες , πόνο καθώς και υπογονιμότητα .
 • Ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών (GIFT)
  Η διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια που συλλέγονται από την γυναίκα αναμειγνύονται με σπερματοζωάρια και τοποθετούνται άμεσα στην σάλπιγγα της γυναίκα ούτως ώστε να γονιμοποιηθούν ενδοσωματικά (in vivo).
 • Ενδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγώτη (ZIFT)
  Η μεταφορά γονιμοποιημένου ωαρίου στις σάλπιγγες λαπαροσκοπικά.
 • Εξωμήτριος κύηση
  Η κύηση εκτός της μήτρας . Αυτό συνήθως συμβαίνει στις σάλπιγγες αλλά μπορεί να συμβεί στην ωοθήκη και γενικά σε όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα.
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
  Η γονιμοποίηση ωαρίων από σπερματοζωάρια εκτός του σώματος ( σε συνθήκες εργαστηρίου). Τα έμβρυα που δημιουργούνται από την διαδικασία μπορούν εν συνεχεία να μεταφερθούν στη μήτρα της γυναίκας.
 • Επιδιδυμίδα
  Πρόκειται για έναν μακρύ ( περίπου 7μ.) περιελιγμένο σωλήνα στο πίσω μέρος του όρχι που ενώνει τον σπερματικό πόρο με τον όρχι. Τα σπερματοζωάρια αποθηκεύονται στο κατώτερο τμήμα μέχρι την εκσπερμάτωση.
 • Επιλογή φύλου
  Όταν το φύλο ενός εμβρύου καθορίζεται με προεμφυτευτική διάγνωση και εν συνεχεία επιλέγεται για μεταφορά ώστε να αποφευχθούν φυλοσύνδετα νοσήματα.
 • Εσωτερική κυτταρική μάζα
  Είναι η μάζα των κυττάρων που μεγαλώνει στην μία πλευρά της βλαστοκύστης από την οποία και αναπτύσσεται το έμβρυο
 • Ζυγώτης
  Το κύτταρο που σχηματίζεται σαν αποτέλεσμα της γονιμοποίησης. Ενδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγώτη (ZIFT): η μεταφορά γονιμοποιημένου ωαρίου στις σάλπιγγες λαπαροσκοπικά.
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
  Μια εργαστηριακή μέθοδος ανίχνευσης αιμοσφαιρινοπαθειών (όπως "α" και "β" μεσογειακή αναιμία)
 • Θνησιγένεια
  Η γέννηση ενός νεκρού εμβρύου μετά τις 20 εβδομάδες κύησης
 • Θόλος της μήτρας
  Το ανώτερο τμήμα της μήτρας.
 • Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
  Η ορμόνη που παράγεται από την υπόφυση και διεγείρει την παραγωγή ωοθυλάκιων από την ωοθήκη
 • Ινομύωμα μήτρας
  Καλοήθης μάζα ινώδους και μυϊκού ιστού εκφυόμενη από τη μήτρα. Μπορεί να προκαλέσει πόνο, μητρορραγίες καθώς και υπογονιμότητα, συνήθως όμως είναι ασυμπτωματικό.
 • Καλλιέργεια Εμβρύου
  Η ανάπτυξη των εμβρύων εκτός του σώματος σε κάποιο εργαστήριο.
 • Καρυότυπος
  Η μικροσκοπική εμφάνιση των χρωμοσωμάτων ενός κυττάρου συμπεριλαμβανομένου του αριθμού, σχήματος και μεγέθους τους.
 • Κιρσοκήλη
  Είναι η διόγκωση του φλεβικού συστήματος του όρχι , δηλαδή η ανάπτυξη κιρσών στο όσχεο (ο σάκος που περιέχει τους όρχεις).
 • Κλομιφαίνη (κιτρική)
  Ένα φάρμακο γονιμότητας που προκαλεί την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων ωοθυλάκιων και έτσι αυξάνει τις πιθανότητες εγκυμοσύνης.
 • Κλωνοποίηση
  Η παραγωγή δύο ή περισσοτέρων γενετικά όμοιων ατόμων.
 • Κρυοσυντήρηση
  Η μέθοδος συντήρησης γαμετών ή εμβρύων μέσω της κατάψυξης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
 • Κύκλος διέγερσης
  Ο κύκλος θεραπείας κατά τον οποίο χορηγούνται φάρμακα που διεγείρουν την παραγωγή περισσοτέρων ωαρίων.
 • Κύτταρο
  Η βασική μονάδα για όλους τους ζώντες οργανισμούς. Οι σύνθετοι οργανισμοί όπως ο άνθρωπος αποτελούνται από διαφοροποιημένα σωματικά κύτταρα και γενετικά κύτταρα.
 • Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)
  Ιός της κατηγορίας των ερπητοϊών, που προκαλεί συμπτώματα γρίπης ( πυρετό, κυνάγχη, κόπωση) αλλά συνήθως η έκθεση είναι ασυμπτωματική. Το μεγαλύτερο ποσοστό ενηλίκων έχει εκτεθεί στον ιό σε κάποια φάση της ζωής τους. Η έκθεση μιας εγκυμονούσας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο έμβρυο.
 • Κυτταρόπλασμα
  Μια ζελατινώδης μάζα που γεμίζει τον ενδοκυττάριο χώρο γύρω από τον πυρήνα.
 • Λαπαροσκόπηση
  H επισκόπηση της περιτοναϊκής κοιλότητας ( εσωτερικού της κοιλιάς) με τηλεσκοπική κάμερα. Κατά την λαπαροσκόπηση μπορούν να γίνουν και επεμβάσεις στα πυελικά και κοιλιακά όργανα.
 • Μείωση εμβρύου
  Κάποιες φορές είναι απαραίτητο να μειωθεί ο αριθμός των εμβρύων που μεγαλώνουν μέσα στην μήτρα. Αυτό συμβαίνει για να προστατευθεί η υγεία της μητέρας, είτε για να μπορέσει τουλάχιστον ένα έμβρυο να επιζήσει, είτε για να αποτραπεί η γέννηση ενός εμβρύου με σοβαρά προβλήματα. Όσο λιγότερα(...)
 • Μερική διάνοιξη της διαφανούς ζώνης
  Η δημιουργία μικρού ελλείματος στη διαφανή ζώνη που περιβάλει το ωάριο ώστε να υποβοηθήσει το σπερματοζωάριο να φτάσει στην εξωτερική μεμβράνη του ωαρίου.
 • Μήτρα
  Ένα κοίλο όργανο του γυναικείου σώματος που βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα της κοιλιάς μεταξύ της ουροδόχου κύστης και του ορθού. Είναι ορμονοεξαρτώμενη και στο εσωτερικό της μεγαλώνει το έμβρυο.
 • Μιτοχόνδρια
  Πρόκειται για σωματίδια που υπάρχουν μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα και παράγουν κατά κύριο λόγο την ενέργεια που χρειάζεται ένα κύτταρο. Περιέχουν μικρή ποσότητα DNA, η οποία κληρονομείται μόνο από τις μητέρες και όχι από τον πατέρα .
 • Μοίρασμα ωαρίων
  Ο διακανονισμός κατά τον οποίο η γυναίκα που υποβάλλεται σε εξωσωματική γονιμοποίηση για δικό της πρόβλημα δωρίζει ένα μέρος των ωαρίων της σε μια ανώνυμη λήπτρια.
 • Μονήρης κύηση
  Η κυοφόρηση ενός μόνο εμβρύου.
 • Μονοζυγωτικά δίδυμα
  Τα δίδυμα έμβρυα που προέρχονται από ένα ωάριο. Όταν δηλαδή ένα γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται σε δυο ίδιους ζυγώτες. Τα μονοζυγωτικά δίδυμα μοιάζουν μεταξύ τους.
 • Μορίδιο (Morula)
  Το συνονθύλευμα κυττάρων του εμβρύου 3-4 μέρες μετά την γονιμοποίηση.
 • Νεογνικός θάνατος
  Ο θάνατος ενός νεογνού μέσα στις πρώτες 28 μέρες από την γέννηση του.
 • Οιστρογόνα (οιστραδιόλη)
  Η κύρια φυλετική ορμόνη των γυναικών που παράγεται από τις ωοθήκες. Τα επίπεδά της αυξομειώνονται κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.
 • Ολιγοζωοσπερμία
  Ο χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων ανά ml ( < 15 εκατομυρια ανα ml . WHO )
 • Όρχις
  Η ανδρική γονάδα. Πρόκειται για ένα ζεύγος γεννητικών αδένων που έχουν διπλή λειτουργία: την παραγωγή σπερματοζωαρίων και ανδρικών ορμονών.
 • Παρένθετη μητέρα
  Η διαδικασία κατά την οποία μια γυναίκα κυοφορεί το έμβρυο ενός άλλου ατόμου.
 • Περιγεννητική θνησιμότητα
  Περιλαμβάνει την θνησιμότητα των εμβρύων από την 22η εβδομάδα κύησης μέχρι μια εβδομάδα μετά την γέννηση του νεογνού.
 • Περιτοναϊκή κοιλότητα
  Η κοιλότητα της κοιλίας μέσα στην οποία βρίσκονται το μεγαλύτερο μέρος του πεπτικού σωλήνα και άλλα όργανα , όπως η μήτρα και οι σάλπιγγες.
 • Πολλαπλή (πολύδυμος) κύηση
  Η εγκυμοσύνη πέραν του ενός εμβρύου (δίδυμα, τρίδυμα, κτλ.)
 • Ποσοστό γέννησης ζώντος νεογνού (live birth rate)
  Ο αριθμός των ζωντανών νεογνών που γεννιούνται μέσα από 100 κύκλους θεραπείας .
 • Ποσοστό κύησης
  Ο αριθμός κυήσεων που επιτυγχάνεται σε κάθε 100 κύκλους θεραπείας.
 • Ποσοστό πολύδυμων γεννήσεων
  Το ποσοστό γεννήσεων πέραν του ενός εμβρύων.
 • Προγεστερόνη
  Η ορμόνη που παράγεται από την ωοθήκη και συγκεκριμένα από το ωχρό σωμάτιο μετά την ωοθυλακιορρηξία και κάνει το ενδομήτριο πιο δεκτικό.
 • Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD)
  Η αφαίρεση ενός ή δύο κυττάρων από ένα έμβρυο κατά την διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης ούτως ώστε να ελεγχθεί για συγκεκριμένα γενετικά νοσήματα ή χαρακτηριστικά πριν την εμβρυομεταφορά.
 • Προεμφυτευτική γενετική σάρωση για ανευπλοειδισμό (PGS)
  Η αφαίρεση ενός ή δύο κυττάρων από ένα έμβρυο κατά την διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης ούτως ώστε να εντοπισθεί αν περιέχουν το σωστό αριθμό χρωμοσωμάτων (Ευπλοειδία)
 • Προπυρήνας
  Είναι οι πυρήνες του σπερματοζωαρίου και του ωαρίου στην φάση του αρχικά γονιμοποιημένου ωαρίου, που περιέχουν απλοειδή αριθμό χρωμοσωμάτων πριν την συγχώνευση τους σε έναν πυρήνα με διπλοειδή αριθμό χρωμοσωμάτων. Ένα γονιμοποιημένο ωάριο περιέχει δυο προπυρήνες.
 • Προστάτης
  Ο αδένας των ανδρών που παράγει το αλκαλικό διάλυμα του σπέρματος.
 • Πρωτογενής Αύλακα (Primitive streak)
  Η πάχυνση της επιφάνειας του εμβρύου που έχει σαν αποτέλεσμα το πρώτο αναγνωρίσιμο στάδιο στην εμβρυϊκή ανάπτυξη.
 • Πυρήνας
  Το κεντρικό τμήμα του κυττάρου , σφαιρικού σχήματος, που εμπεριέχει το γενετικό υλικό (DNA)
 • Σάλπιγγα
  Είναι ένας λεπτός σωλήνας που εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ μήτρας (ενδομήτριας κοιλότητας ) και κοιλίας ( περιτοναϊκή κοιλότητα). Μέσα στην σάλπιγγα μεταφέρονται τα σπερματοζωάρια και το ωάριο και μετά την γονιμοποίηση το έμβρυο. Είναι απαραίτητη η λειτουργία της για την φυσική γονιμοποίηση.
 • Σπερματέγχυση
  Η έγχυση σπέρματος με τεχνητά μέσα στην ενδομήτρια κοιλότητα.
 • Σπερματέγχυση Δότη
  Η έγχυση σπέρματος δότη με τεχνητά μέσα στην ενδομήτρια κοιλότητα.
 • Σπερματίδα
  Η ανώριμη μορφή σπερματοζωαρίων.
 • Σπερματικά σωληνάρια
  Πρόκειται για μεγάλου μήκους, έντονα περιελιγμένα σωληνάρια που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των όρχεων. Από το εσωτερικό επικάλυμμά τους (γενετικό επιθήλιο) παράγονται τα σπερματοζωάρια.
 • Σπερματοζωάριο
  Ο γαμέτης (το ώριμο γενετικό κύτταρο) που παράγεται από τον άνδρα.
 • Συγγενείς ανωμαλίες
  Οποιαδήποτε ανωμαλία που παρουσιάζεται στην γέννηση και είναι αποτέλεσμα κληρονομούμενων ή επίκτητων αίτιων
 • Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών
  Η κατάσταση κατά την οποία παρουσιάζεται χαρακτηριστική εικόνα πολλών περιφερειακών μικρών ωοθυλάκιων στην ωοθήκη σε συνδυασμό με ασταθή κύκλο και σημάδια υπερανδρογοναιμίας (πχ. ακμή ή υπερτρίχωση). Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει υπογονιμότητα.
 • Σύνδρομο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (ΟΗSS)
  Ένα σύνδρομο στο οποίο οι ωοθήκες υπερδιεγείρονται , δηλαδή μεγαλώνουν σε μέγεθος και προκαλούν διάφορα επακόλουθα και επιπλοκές
 • Τερατοζωοσπερμία
  Aυξημένο ποσοστό σπερματοζωαρίων με ανώμαλη μορφολογία, που προκαλεί υπογονιμότητα. ( >85%).
 • Τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART)
  Με τον όρο αυτό περιλαμβάνουμε όλες τις τεχνικές που βοηθούν μια γυναίκα να κυοφορήσει. Συνήθως όμως αναφερόμαστε στην εξωσωματική γονιμοποίηση.
 • Τραχηλική βλέννη
  Πρόκειται για τις εκκρίσεις που παράγονται από το τραχηλικό κανάλι. Η ποσότητα και η υφή της βλέννης αλλάζει κατά την ωορρηξία ούτως ώστε να επιτρέψει την διέλευση του σπέρματος.
 • Τράχηλος
  Το κατώτερο τμήμα της μήτρας. Πρόκειται για το στενό πέρασμα που ενώνει το ανώτερο τμήμα της μήτρας με τον κόλπο.
 • Τρισωμία
  Απαντάται όταν αντί για ένα ζεύγος χρωμοσωμάτων, που είναι το φυσιολογικό, υπάρχει ένα επιπλέον (δηλαδή 3 αντί για 2). Η πιο γνωστή τρισωμία είναι αυτή του χρωμοσώματος 21 ή σύνδρομο Down.
 • Υαλοποίηση (vitrification)
  Μια νέα μέθοδος κρυοσυντήρησης (κατάψυξης) των γαμετών και εμβρύων κατά την οποία αποφεύγεται η δημιουργία κρυστάλλων πάγου καταψύχοντας με γρήγορο ρυθμό και χρησιμοποιώντας μεγάλη περιεκτικότητα κρυοπροστατευτικού υλικού.
 • Υπερδιέγερση ωοθηκών
  Η υπερβολική ανταπόκριση των ωοθηκών στην παραγωγή ωοθυλακίων κατά την διάρκεια της διέγερσής των. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση των ωοθηκών και μπορεί να συνοδεύεται από συμπτώματα όπως πόνος, φούσκωμα , ναυτία κ.α
 • Υπερηχογράφημα
  Υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα που χρησιμοποιούνται ώστε να προβάλλουν εικόνα ιστών , εσωτερικών οργάνων καθώς και της κύησης.
 • Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (Assisted hatching)
  Η διάνοιξη οπής στην διάφανη ζώνη του εμβρύου με τρόπο μηχανικό ή χημικό.
 • Υποσμοτικό τέστ διόγκωσης (HOS test)
  Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ακεραιότητας και συμπεριφοράς της κυτταρικής μεμβράνης της ουράς του σπερματοζωαρίου.
 • Υπόφυση
  Πρόκειται για έναν ενδοκρινή αδένα του εγκεφάλου που βρίσκεται στην βάση του κρανίου κάτω από μια περιοχή του εγκεφάλου που λέγεται υποθάλαμος. Παράγει μεταξύ άλλων την θυλακιοτρόπο (FSH) και ωχρινοτρόπο (LH) ορμόνη.
 • Υστερεκτομή
  Η χειρουργική αφαίρεση της μήτρας.
 • Υστεροσαλπιγγογραφία
  Η απεικόνιση της κοιλότητας της μήτρας και των σαλπίγγων. Πρόκειται για μια ακτινογραφία κατόπιν έγχυσης σκιαγραφικού υλικού από το τραχηλικό στόμιο.
 • Φρέσκος και Κατεψυγμένος κύκλος
  Στις περισσότερες περιπτώσεις ,τα συλλεχθέντα ωάρια από την γυναίκα γονιμοποιούνται από τα σπερματοζωάρια του συντρόφου με την μέθοδο της εξωσωματικής , δημιουργώντας έτσι έμβρυα. Αν τα έμβρυα μεταφερθούν άμεσα ( φρέσκα ) στην μήτρα , αυτός ο κύκλος ονομάζεται "φρέσκος". Αν δεν γίνει η(...)
 • Φυσικός κύκλος
  Ο κύκλος κατά τον οποίο γίνεται προσπάθεια γονιμοποίησης του ωαρίου που παράγεται φυσιολογικά δηλαδή χωρίς διέγερση με φάρμακα.
 • Χλαμύδια
  Μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη νόσος που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο γυναικείο και ανδρικό σύστημα αναπαραγωγής, οδηγώντας έτσι σε υπογονιμότητα. Τα χλαμύδια μπορούν να παραμείνουν μη ανιχνεύσιμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 • Χοριακή Γοναδοτροπίνη (HCG)
  Είναι η ορμόνη που μετράμε στα τεστ κύησης. Παράγεται από τις χοριονικές λάχνες του πλακούντα.
 • Χόριον
  Η εξωτερική στοιβάδα ιστού του πρώιμου πλακούντα.
 • Χρωμόσωμα
  Είναι μονάδες νηματοειδούς δομής που αποτελούνται από DNA και πρωτεΐνες και μεταφέρουν το γενετικό υλικό κάθε ατόμου. Βρίσκονται στον πυρήνα όλων των κυττάρων και είναι συνολικά 46 (δηλαδή 23 ζεύγη).
 • Ωάριο
  Ο γαμέτης που παράγεται από τις γυναίκες σε κάθε μηνιαίο κύκλο της.
 • Ωοθήκες
  Αποτελούν τις γυναικείες γονάδες. Είναι δύο σε αριθμό και παράγουν τα ωάρια και τις γυναικείες ορμόνες.
 • Ωοθυλάκιο
  Πρόκειται για τον θύλακο (σάκο) που αναπτύσσεται κάθε μήνα στην ωοθήκη και περιέχει υγρό και ένα ωάριο.
 • Ωοθυλακιορρηξία
  Η ρήξη του ωοθυλακίου και η απελευθέρωση ενός ωαρίου από την ωοθήκη.
 • Ωοληψία
  Η διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια συλλέγονται από τις ωοθήκες. Συνήθως αυτό γίνεται διακολπικά υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση με μια βελόνα που αναρροφά το υγρό κάθε ωοθυλακίου που περιέχει και το ωάριο.
 • Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)
  Η ορμόνη που παράγεται από την υπόφυση και ρυθμίζει την ανάπτυξη του ωαρίου , την ωοθυλακιορρηξία και τον σχηματισμό του ωχρού σωματίου. Μαζί με την FSH, υπάγεται στις γονατροπίνες.
 • Ωχρό σωμάτιο
  Το σωμάτιο που σχηματίζεται μετά την ρήξη του θυλακίου , ωχροκίτρινου χρώματος, το οποίο παράγει προγεστερόνη . Προετοιμάζει το ενδομήτριο κάνοντας το πιο δεκτικό για το έμβρυο και εν συνεχεία υποστηρίζει την κύηση.
Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

Browse the Frequently Asked Questions section, related to medically assisted reproduction.