Η τεχνική εξαγωγής σπέρματος από ένα μικρό κομμάτι βιοψίας όρχεως.