Ανακοίνωση 9-3-2023

Ανακοίνωση αναφορικά με τη διακίνηση γεννητικού υλικού δοτών/δοτριών Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η διακίνηση γεννητικού υλικού δοτών/ δοτριών εντός της ελληνικής επικράτειας διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 1705/11.08.2022 απόφασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ 5310/14.10.2022). Ως εκ τούτου, ιδιωτικά συμφωνητικά ανάμεσα σε Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ή…