Η ορμόνη που παράγεται από την υπόφυση και ρυθμίζει την ανάπτυξη του ωαρίου , την ωοθυλακιορρηξία και τον σχηματισμό του ωχρού σωματίου. Μαζί με την FSH, υπάγεται στις γονατροπίνες.