Η ρήξη του ωοθυλακίου και η απελευθέρωση ενός ωαρίου από την ωοθήκη.