Πρόκειται για τον θύλακο (σάκο) που αναπτύσσεται κάθε μήνα στην ωοθήκη και περιέχει υγρό και ένα ωάριο.