Είναι μονάδες νηματοειδούς δομής που αποτελούνται από DNA και πρωτεΐνες και μεταφέρουν το γενετικό υλικό κάθε ατόμου. Βρίσκονται στον πυρήνα όλων των κυττάρων και είναι συνολικά 46 (δηλαδή 23 ζεύγη).