Ο κύκλος κατά τον οποίο γίνεται προσπάθεια γονιμοποίησης του ωαρίου που παράγεται φυσιολογικά δηλαδή χωρίς διέγερση με φάρμακα.