Στις περισσότερες περιπτώσεις ,τα συλλεχθέντα ωάρια από την γυναίκα γονιμοποιούνται από τα σπερματοζωάρια του συντρόφου με την μέθοδο της εξωσωματικής , δημιουργώντας έτσι έμβρυα. Αν τα έμβρυα μεταφερθούν άμεσα ( φρέσκα ) στην μήτρα , αυτός ο κύκλος ονομάζεται “φρέσκος”. Αν δεν γίνει η μεταφορά των εμβρύων άμεσα , ή αν υπάρχει περίσσια εμβρύων αυτά καταψύχονται για μελλοντική χρήση. Όταν τα κατεψυγμένα έμβρυα αποψυχθούν και μεταφερθούν στην μήτρα , αυτός ο κύκλος ονομάζεται “κατεψυγμένος”.