Η απεικόνιση της κοιλότητας της μήτρας και των σαλπίγγων. Πρόκειται για μια ακτινογραφία κατόπιν έγχυσης σκιαγραφικού υλικού από το τραχηλικό στόμιο.