Πρόκειται για έναν ενδοκρινή αδένα του εγκεφάλου που βρίσκεται στην βάση του κρανίου κάτω από μια περιοχή του εγκεφάλου που λέγεται υποθάλαμος. Παράγει μεταξύ άλλων την θυλακιοτρόπο (FSH) και ωχρινοτρόπο (LH) ορμόνη.