Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ακεραιότητας και συμπεριφοράς της κυτταρικής μεμβράνης της ουράς του σπερματοζωαρίου.