Υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα που χρησιμοποιούνται ώστε να προβάλλουν εικόνα ιστών , εσωτερικών οργάνων καθώς και της κύησης.