Η υπερβολική ανταπόκριση των ωοθηκών στην παραγωγή ωοθυλακίων κατά την διάρκεια της διέγερσής των. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση των ωοθηκών και μπορεί να συνοδεύεται από συμπτώματα όπως πόνος, φούσκωμα , ναυτία κ.α