Μια νέα μέθοδος κρυοσυντήρησης (κατάψυξης) των γαμετών και εμβρύων κατά την οποία αποφεύγεται η δημιουργία κρυστάλλων πάγου καταψύχοντας με γρήγορο ρυθμό και χρησιμοποιώντας μεγάλη περιεκτικότητα κρυοπροστατευτικού υλικού.