Ένα σύνδρομο στο οποίο οι ωοθήκες υπερδιεγείρονται , δηλαδή μεγαλώνουν σε μέγεθος και προκαλούν διάφορα επακόλουθα και επιπλοκές