Η κατάσταση κατά την οποία παρουσιάζεται χαρακτηριστική εικόνα πολλών περιφερειακών μικρών ωοθυλάκιων στην ωοθήκη σε συνδυασμό με ασταθή κύκλο και σημάδια υπερανδρογοναιμίας (πχ. ακμή ή υπερτρίχωση). Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει υπογονιμότητα.