Ο αδένας των ανδρών που παράγει το αλκαλικό διάλυμα του σπέρματος.