Ο αριθμός κυήσεων που επιτυγχάνεται σε κάθε 100 κύκλους θεραπείας.