Ο αριθμός των ζωντανών νεογνών που γεννιούνται μέσα από 100 κύκλους θεραπείας .