Περιλαμβάνει την θνησιμότητα των εμβρύων από την 22η εβδομάδα κύησης μέχρι μια εβδομάδα μετά την γέννηση του νεογνού.