Η διαδικασία κατά την οποία μια γυναίκα κυοφορεί το έμβρυο ενός άλλου ατόμου.