Ο θάνατος ενός νεογνού μέσα στις πρώτες 28 μέρες από την γέννηση του.