Ένα κοίλο όργανο του γυναικείου σώματος που βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα της κοιλιάς μεταξύ της ουροδόχου κύστης και του ορθού. Είναι ορμονοεξαρτώμενη και στο εσωτερικό της μεγαλώνει το έμβρυο.