Η βασική μονάδα για όλους τους ζώντες οργανισμούς. Οι σύνθετοι οργανισμοί όπως ο άνθρωπος αποτελούνται από διαφοροποιημένα σωματικά κύτταρα και γενετικά κύτταρα.