Μια ζελατινώδης μάζα που γεμίζει τον ενδοκυττάριο χώρο γύρω από τον πυρήνα.