Ιός της κατηγορίας των ερπητοϊών, που προκαλεί συμπτώματα γρίπης ( πυρετό, κυνάγχη, κόπωση) αλλά συνήθως η έκθεση είναι ασυμπτωματική. Το μεγαλύτερο ποσοστό ενηλίκων έχει εκτεθεί στον ιό σε κάποια φάση της ζωής τους. Η έκθεση μιας εγκυμονούσας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο έμβρυο.