Η μέθοδος συντήρησης γαμετών ή εμβρύων μέσω της κατάψυξης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.