Η μικροσκοπική εμφάνιση των χρωμοσωμάτων ενός κυττάρου συμπεριλαμβανομένου του αριθμού, σχήματος και μεγέθους τους.